เรื่อง : การใช้สื่อการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


เรื่อง : การใช้สื่อการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (เด็ก)
ผู้เข้าชม : 148 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : การใช้สื่อการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com