เรื่อง : พาเลาะบ้านลาวอีสาน ในอ.เชียงคำ จ.พะเยา ต.อ่างทอง มีหมู่บ้านลาวถึง 70% ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


เรื่อง : พาเลาะบ้านลาวอีสาน ในอ.เชียงคำ จ.พะเยา ต.อ่างทอง มีหมู่บ้านลาวถึง 70%
หมวดหมู่ : การท่องเที่ยว
ผู้เข้าชม : 19 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : พาเลาะบ้านลาวอีสาน ในอ.เชียงคำ จ.พะเยา ต.อ่างทอง มีหมู่บ้านลาวถึง 70%


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com