ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการอ่านและศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการอ่านของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเชียงคำ

โครงการส่งเสริมการอ่านและศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการอ่านของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเชียงคำ      63 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว