ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เม.ย.64 มอบหนังสือให้ บ้านหนังสือชุมชน 10 ตำบล

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เม.ย.64 มอบหนังสือให้ บ้านหนังสือชุมชน 10 ตำบล      125 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 10 ตำบล

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ถวายพระพรออนไลน์


กดเพื่อแชร์ข่าว