ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


กิจกรรม : กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมคณะพอสว.บ้านห้วยเดื่อ ต. ร่มเย็น

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมคณะพอสว.บ้านห้วยเดื่อ ต. ร่มเย็น      102 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ นายชิต กาศสนุก ผู้อำนวยการ กศน.เชียงคำ  พร้อมคณะประกอบด้วย นางรัตติกรณ์  วงศ์ใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ ครูอาสาฯพื้นราบและพื้นที่สูงครูกศน.ตำบล ครูศรช. ได้ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.ณ บ้านห้วยเดื่อ หมู่่ที่ 22 ต. ร่มเย็น อ. เชียงคำ จ. พะเยา ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ และ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสาธิตการทำป๊อบคอร์น ซึ่งได้รับความสนใจ มีผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


กดเพื่อแชร์ข่าว