เรื่อง : คำแนะนำ การใช้ผลิตภัณฑ์ “กัญชา” ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย สำหรับผู้ป่วย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


เรื่อง : คำแนะนำ การใช้ผลิตภัณฑ์ “กัญชา” ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย สำหรับผู้ป่วย
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จำนวนหน้า : 20
ผู้เข้าอ่าน : 125 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

รายละเอียดหนังสือ :

 

คำแนะนำ การใช้ผลิตภัณฑ์ “กัญชา” ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย สำหรับผู้ป่วย

ผู้จัดทำ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จำนวน : 20 หน้า

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ คำค้นหา (Tag)
การเกษตร