เรื่อง : การขอรับอนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


เรื่อง : การขอรับอนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนหน้า : 28
ผู้เข้าอ่าน : 80 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

รายละเอียดหนังสือ :

 

การขอรับอนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร
ผู้จัดทำ : กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
จำนวน : 28 หน้า
ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ คำค้นหา (Tag)
การเกษตร