เรื่อง : ลดเค็ม ลดเกลือ เพื่อลดโรค ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


เรื่อง : ลดเค็ม ลดเกลือ เพื่อลดโรค
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหาร
ผู้แต่ง : มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ และกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์
จำนวนหน้า : 22
ผู้เข้าอ่าน : 32 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

รายละเอียดหนังสือ :

 

ลดเค็ม ลดเกลือ เพื่อลดโรค

ผู้จัดทำ : มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ และกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้สนับสนุน : สสส.

จำนวน : 22 หน้า

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ คำค้นหา (Tag)
อาหารสุขภาพ