เรื่อง : ไร่นาสวนผสม ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


เรื่อง : ไร่นาสวนผสม
หมวดหมู่ : พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แต่ง : ทยา อธิปอนันต์;ฉวีวรรณ มหะเสนีย์;อรุณี ปิ่นประยงค์;เอื้อ เชิงสะอาด;ประเสริฐ กองกันภัย;อำนวย ช้างวงศ์;สมคิด นุ่มปราณี;เอนก มีชนะ;เพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์
จำนวนหน้า : 25
ผู้เข้าอ่าน : 107 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ชื่อเรื่อง : ไร่นาสวนผสม
ปีที่จัดพิมพ์ : 2543
ชื่อผู้แต่ง : วิทยา อธิปอนันต์;ฉวีวรรณ มหะเสนีย์;อรุณี ปิ่นประยงค์;เอื้อ เชิงสะอาด;ประเสริฐ กองกันภัย;อำนวย ช้างวงศ์;สมคิด นุ่มปราณี;เอนก มีชนะ;เพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์
จำนวนหน้า : 25  หน้า
หน่วยงานจัดพิมพ์ : กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ลิงก์สำหรับเผยแพร่ : https://ebook.lib.ku.ac.th/item/2/2011-005-0062