เรื่อง : ทฤษฎีใหม่: หลักการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


เรื่อง : ทฤษฎีใหม่: หลักการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน
หมวดหมู่ : พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวนหน้า : 94
ผู้เข้าอ่าน : 105 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีใหม่: หลักการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552
ISBN : 978-974-300-767-5
จำนวนหน้า : 94  หน้า
หน่วยงานจัดพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลิงก์สำหรับเผยแพร่ : https://ebook.lib.ku.ac.th/item/2/20170124