เรื่อง : เกษตรอินทรีย์กับโลกร้อน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


เรื่อง : เกษตรอินทรีย์กับโลกร้อน
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล
จำนวนหน้า : 128
ผู้เข้าอ่าน : 293 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :รายละเอียดหนังสือ :

 

เกษตรอินทรีย์กับโลกร้อน
ผู้เขียน: วิฑูรย์ ปัญญากุล
ผู้จัดทำ: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
ผู้สนับสนุน: โครงการสนับสนุนการปรับตัว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนเปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลักษณะ: หนังสือ, 128 หน้า
ISBN/ISSN: 978-616-91090-0-6
แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาปัญหาโลกร้อนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ แต่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวของภาคการเกษตรนั้นกลับมีอยู่น้อยมาก หนังสือเล่มนี้พยายามสรุปข้อมูลและประมวลความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหตุที่โลกร้อนขึ้น รวมทั้งบทบาทของเกษตรอินทรีย์ในฐานะที่เป็นทางเลือกในการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน ทั้งในแง่ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเก็บกักคาร์บอน และการช่วยในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา เพื่อการศึกษาเรียนรู้คำค้นหา (Tag)
อาชีพ