เรื่อง : ตำนานพื้นบ้านในอำเภอเชียงคำ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


เรื่อง : ตำนานพื้นบ้านในอำเภอเชียงคำ
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : นางรัตติกรณ์ วงศ์ใหญ่
จำนวนหน้า : 70
ผู้เข้าอ่าน : 30 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ตำนานพื้นบ้านในอำเภอเชียงคำ เป็นการรวบรวมประวัติความเป็นมาตำนาน เรื่องราวต่างไที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ โบราผณสถานที่สำคัญๆ ของอำเภอเชียงคำ สำหรับใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพรตำนานพื้นบ้านในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งนับวันจะสูญหายและเป็นเรื่องที่หายากในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลัง

เรียบเรียงโดย นางรัตติกรณ์  วงศ์ใหญ่   บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ