เรื่อง : ชุดวิชาวิถีชีวิตชาวไทลื้อ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


เรื่อง : ชุดวิชาวิถีชีวิตชาวไทลื้อ
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : รัตติกรณ์ วงศ์ใหญ่
จำนวนหน้า : 63
ผู้เข้าอ่าน : 25 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ชุดวิชาวิชาวิถีชีวิตชาวไทลื้อ

เนื้อหาเกี่ยวกับ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของช่าวไทลื้อ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

ผู้เรียบเรียง นางรัตติกรณ์  วงศ์ใหญ่  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ